Usługi / Obsługa techniczna i nadzór techniczny

Obsługa techniczna i nadzór techniczny

W ramach obsługi technicznej oferujemy następujące usługi:

 • obsługa instalacji elektrycznych,
 • obsługa instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • obsługa instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • obsługa instalacji gazowych i CO,
 • systemy sygnalizacyjno-alarmowe,
 • instalacje odgromowe,
 • prace naprawcze i konserwatorskie,
 • remonty, prace budowlane i prace montażowe,
 • pomiary termowizyjne.

Zakres nadzoru technicznego:

 • monitorowanie stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji,
 • pomiary i przeglądy wymagane obligatoryjnie przez prawo budowlane,
 • organizowanie przeglądów i pomiarów technicznych wymaganych przepisami prawa,
 • organizowanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji,
 • opracowanie planu konserwacji i remontów,
 • opracowywanie raportów i protokołów z wykonanych zadań,
 • rozliczanie kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych.

Prowadzenie i ewidencja dokumentacji:

 • książka obiektu budowlanego,
 • dokumentacja techniczna budynku i dokumentacja eksploatacyjna.

Oferujemy usługi jednorazowe, jak i na zasadach kontraktu.
Usługi jednorazowe:

Opłata wedlug indywidualnej wyceny za wykonaną usługę obejmująca:

 • robociznę,
 • koszt dojazdu,
 • koszt zużytych materiałów i części zamiennych.

Usługi na zasadach kontraktu:

Proponujemy następujące formy rozliczeń za świadczone usługi:

 • Stała miesięczna opłata ryczałtowa za konserwacje, okresowe przeglądy i pomiary.
 • Opłata za wykonane naprawy planowane i awaryjne obejmująca: robociznę, koszt dojazdu, koszt zużytych materiałów i części zamiennych.