W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi:

 • obsługa instalacji elektrycznych,
 • obsługa instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • obsługa instalacji gazowych i CO,
 • systemy sygnalizacyjno-alarmowe,
 • instalacje odgromowe,
 • prace naprawcze i konserwatorskie,
 • remonty, prace budowlane i prace montażowe,
 • pomiary termowizyjne.

Prowadzenie i ewidencja dokumentacji:

 • zakładanie książki obiektu budowlanego,
 • dokumentacja techniczna budynku i dokumentacja eksploatacyjna.

Zakres usług w ramach nadzoru technicznego:

 • monitorowanie stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji,
 • pomiary i przeglądy wymagane obligatoryjnie przepisami prawa budowlanego,
 • organizowanie przeglądów i pomiarów technicznych wymaganych przepisami prawa,
 • organizowanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji,
 • opracowanie planu konserwacji i remontów,
 • opracowywanie raportów i protokołów z wykonywanych zadań,
 • rozliczanie kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów